INPForense

Què ofereix la Neuropsicologia Forense?

Què ofereix la Neuropsicologia Forense?
L’objectiu de la valoració en Neuropsicologia Forense (NPF) és determinar quines funcions cognitives estan alterades i en quin grau, quin impacte tenen aquestes seqüeles en els diferents àmbits de la vida diària de la persona que ha patit el dany cerebral (àmbit laboral, relacions interpersonals...) i quina relació tenen amb la causa que es jutja.
La valoració neuropsicològica es realitza per detectar alteracions en les funcions cognitives i per quantificar en quin grau apareixen, ja que en algunes persones l’afectació és mínima però en d’altres pot ser molt invalidant. Així mateix, avalua conducta, emoció, personalitat i nivell cognitiu premòrbid, a més de possible simulació o rendiment subòptim en les proves que s’administren. En d’altres ocasions, les proves neuropsicològiques són necessàries per a un diagnòstic diferencial, és a dir, quan hi ha dubtes entre dos o més diagnòstics, ja que la valoració cognitiva pot aportar informació rellevant i col·laborar en el diagnòstic final. Es tracta d’una exploració complementària habitual en l’àmbit clínic i hospitalari, així com -cada vegada més- en el forense.
Conèixer l’estat cognitiu d’una persona en l’àmbit forense pot ser necessari davant qualsevol litigi, ja sigui referent a la capacitat laboral, la presa de decisions (economia, salut, capacitat d’autocura...), internaments i incapacitacions, credibilitat o imputabilitat del delicte, valoració del nivell premòrbid i simulació entre d’altres.
En aquest tipus de valoracions, es quantifica el rendiment del subjecte en diferents tasques que avaluen les funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge...). Aquest rendiment es compara amb l’obtingut en persones de la seva mateixa edat i nivell  educatiu per veure si està alterat i en quin grau ho està.