Secció Clínica

Avaluació diagnòstica, diagnòstic diferencial i segones opinions

DETERIORAMENT COGNITIU I DEMÈNCIES

Estudis neuropsicològics del deteriorament cognitiu (malaltia d’Alzheimer, demència vascular, malaltia de Parkinson, demència amb cossos de Lewy, demència frontotemporal...) i valoració del grau d'afectació

DANY CEREBRAL ADQUIRIT

Avaluacions del dany cognitiu i estat emocional, valoració de seqüeles i graus d’afectació de diferents patologies: ictus, tumors cerebrals, traumatismes cranioencefàlics i epilèpsia, entre d’altres

SALUT MENTAL i TOXICOMANIES

Estudis d’intel·ligència i personalitat
Avaluació del funcionament neurocognitiu en els trastorns mentals (trastorn bipolar, esquizofrènia, trastorn d’estrès posttraumàtic, addiccions...)